Hva skjedde etter innskjerping i attføringsvilkåret i 2000?