Av Inger Cathrine Kann og Sille Ohrem Naper

I artikkelen ser vi på  hvordan utviklingen i arbeidsledighet og innføring av Kvalifiseringsprogrammet har påvirket utviklingen i økonomisk sosialhjelp i perioden 2005–2011.  Vi ser spesielt på aldersgruppen 18–24 år og innvandrere. Disse gruppene er av spesiell interesse fordi de har høy sosialhjelpshyppighet og er sårbare på arbeidsmarkedet.