Av Martin Andresen

Utlandsområdet i Nav er i sterk vekst. Økt globalisering og migrasjon medfører at stadig flere har rett til norske velferdsytelser når de bor i andre land. Denne artikkelen tar opp noen sider ved internasjonaliseringens betydning for framtidens velferdsordninger. Den behandler primært problemstillinger knyttet til personer som bor i Norge og flytter ut (både norske og utenlandske statsborgere) og som har rett til ytelser eller tjenester fra Norge (eksport), samt problemstillinger knyttet til personer som kommer til Norge som arbeidsinnvandrere fra EU/EØS-området.