Av Ove Jacobsen og Ola Thune

Artikkelen ser på utviklingen i bruk av gradert uførepensjon. Formålet er å øke kunnskapen om personer som mottar gradert uførepensjon. Hvem er disse personene? Hva kjennetegner de som mottar gradert versus de som mottar full uførepensjon?  I tillegg ser vi nærmere på hvilken tilknytning til arbeidsmarkedet personer med gradert uførepensjon har.