Sykepenger ved langvarig eller kronisk sykdom - hvem benytter refusjonsordningen?