Regler, fornuft og følelser - hva påvirker foreldres deling av permisjonstiden?