Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien

Alderspensjonsreformen trådte i kraft fra januar 2011. Med den ble fleksibel pensjoneringsalder mellom 62 og 75 år innført. I denne artikkelen ser vi på om innføringen har hatt en umiddelbar effekt på sysselsettingen for aldersgruppen mellom 62 og 67 år. I teorien er det enkelte elementer med innføringen som kan ha positiv påvirkning på sysselsettingen, mens andre elementer kan ha negativ påvirkning. Det er dessuten valgt ulike løsninger for AFP i privat og offentlig sektor. Vi har derfor valgt å analysere om det er noen forskjell på hvordan de som arbeider i de ulike sektorene har blitt påvirket.