Av Åshild Male Kalstø og Therese Sundell

I alle de nordiske landene er ungdomsledigheten høyere enn i befolkningen for øvrig. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan ungdomsledigheten har utviklet seg i de nordiske landene fra 2000 og frem til 2010. Vi fokuserer særlig på utviklingen i etterkant av finanskrisen i 2008, og hvilken politikkrespons dette førte til i de ulike landene. Videre ser vi på de ulike tiltakene som retter seg mot unge arbeidssøkere.