Av Frøydis Bakken, Magne Bråthen, Jørn Handal og Torbjørn Aarethun

Den store etterspørselen etter arbeidskraft i den siste oppgangskonjunkturen i Norge, førte til at personer som kom til Norge på grunn av arbeid utgjorde den største innvandringsgruppen fra og med 2006. Høsten 2008 snudde imidlertid konjunkturene og arbeidsledigheten i Norge begynte å øke. Denne artikkelen presenterer faktorer som både trekker i retning av fortsatt stor grad av arbeidsinnvandring til Norge, og som trekker i retning av mindre arbeidsinnvandring og eventuelt returmigrasjon.

Vi rangerer ikke betydningen av de ulike faktorene, men det er klart at økonomiske faktorer som høyt lønnsnivå i Norge, gode velferdsordninger og relativt gode sysselsettingsutsikter sammenliknet med andre land trekker i retning av et fortsatt høyt antall arbeidsinnvandrere i Norge.