NAVs støtteordninger for syke barn - hva vet vi om barna og deres foreldre?