Næringsstruktur og fylkesvise forskjeller i sykefravær