Av Søren Brage og Ola Thune

Den årlige tilgangen av unge uføre har blitt tredoblet i de siste 30 årene. Basert på registre beskrives hvilke medisinske årsaker som ligger bak økningen i aldersgruppen 16-24 år. Psykiske lidelser er helt dominerende i denne aldersgruppen, og spesielt alvorlige lidelser som psykisk utviklingshemming og schizofreni/autisme. Det diskuteres årsaker til økningen, blant annet bedret medisinsk behandling, økt offentlig forsørging og endringer i arbeidslivet.