Av  Sille Ohrem Naper

Alle som er medlem av folketrygden og får barn har rett på økonomisk stønad fra NAV, enten foreldrepenger eller engangsstønad. For å få foreldrepenger kreves en viss forutgående inntekt. En av fem kvinner som fikk barn i fjor hadde ikke rett på foreldrepenger og mottok engangsstønad i stedet. For første gang har NAV sett nærmere på hvem som mottar engangsstønad ved fødsel.