Kvalifiseringsprogrammet 2007-2010

Arbeid og velferd nr. 2-2011

Av Per Inge Langeng og Tone Kathrin Dehli

I november 2007 iverksatte regjeringen Kvalifiseringsprogrammet som det viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom og sosial eksklusjon. Programmet skal bidra til at personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne kommer i arbeid og aktivitet, ved hjelp av mer forpliktende, systematisk og helhetlig oppfølging. Artikkelen presenterer og drøfter resultatene av Kvalifiseringsprogrammet i perioden ordningen ble implementert.