Av Espen Steinung Dahl og Anders Mølster Galaasen

Pensjonsreformen har gjort det mulig for mange å ta ut alderspensjon før fylte 67 år. Beslutningen om uttak av pensjon er dermed i stor grad frikoblet fra valg av tidspunkt for å slutte i arbeid. Pensjonen kan dessuten fritt kombineres med arbeidsinntekt, uten at pensjonen blir avkortet. En følge av dette er at mange har tatt ut alderspensjon samtidig som de fortsetter i jobb. Økonomiske beregninger har vist at det er svært få dette egentlig lønner seg for – hele livsinntekten tatt i betraktning. Vi gjennomførte derfor en spørreundersøkelse blant arbeidstakere i aldersgruppen 62–66 år for å få svar på hvorfor de hadde valgt å kombinere arbeid og pensjon.