Av Anne-Cathrine Grambo og Sigrid Myklebø

Artikkelen bygger på resultater fra en spørreundersøkelse om fordeling av foreldrepenger gjennomført av Arbeids- og velferdsdirektoratet sommeren 2008, rettet mot foreldrepar som fikk barn i september 2007. Foreldrepengeperioden består av 54 eller 44 uker, der ni uker er forbeholdt mor, seks uker er forbeholdt far (fedrekvoten) og resten kan deles. Tema for artikkelen er hvordan foreldrene deler foreldrepengeperioden mellom seg, og hvilke faktorer de oppgir at har hatt betydning for denne fordelingen.