«Friskmelding til arbeidsformidling» - en ordning som bør benyttes oftere?