Av Jon Petter Nossen og Johannes Sørbø

«Friskmelding til arbeidsformidling» er en ordning for sykmeldte som av helsemessige årsaker ikke kan gå tilbake til sitt vanlige arbeid, men som ellers er arbeidsføre. I denne artikkelen gir vi en deskriptiv analyse av hvor mye ordningen benyttes, utviklingen over tid og kjennetegn ved deltakerne. Vi ser også på hvilke tidspunkt i sykepengeperioden ordningen benyttes. Til slutt ser vi på hvordan det går med deltakernes arbeidstilknytning etter at de har vært innom ordningen.