Av Espen Halland Dahl

Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år. I denne artikkelen gis det en analyse av hva som kjennetegner dem som valgte å benytte seg av denne muligheten, sammenlignet med dem som ikke gjorde det. Vi ser på om det er forskjeller etter kjønn, næringsbakgrunn, geografi og hvor lenge den enkelte har stått i arbeid.