Av Sigrid Myklebø

I sammenheng med at ledigheten har økt kraftig det siste året, og at det nå er vanskeligere å komme i jobb, vil vi i denne artikkelen se nærmere på hvordan det går med de nye ledige, og hvilke grupper som har størst problemer på arbeidsmarkedet. I analysene tar vi utgangspunkt i personer som ble helt ledige i oktober 2008, et tidspunkt da ledigheten for alvor begynte å stige. Vi vil se på hvor stor andel som fortsatt var registrert som arbeidssøkere i januar, april og juli 2009 -  tre, seks og ni måneder etter at de ble registrert som ledige.