Strengere sanksjoner for dagpengemottakere har ikke ført til at færre blir sanksjonert