Hvem tok utdanning i kombinasjon med dagpenger under koronapandemien?