Måling av brukeres erfaringer fra møter med veileder – muligheter og utfordringer