Forskuddsutbetalinger av dagpenger under koronakrisen- hvem benyttet seg av ordningen den første måneden?