Har kvinner høyere sykefravær fordi de oftere er syke?