Pressekontakt

Vi hjelper journalister med spørsmål om statistikk på arbeids- og velferdsområdet og NAVs tjenester, ytelser og organisasjon.

Hvem er vi?

Pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Vi besvarer spørsmål fra journalister. Kontakt NAV (tlf. 55 55 33 33) hvis du har spørsmål om saken din.

Vi har fem pressevakter i turnus: Lise Jørenn Grøndahl Berg, Marianne Pedersen, Tone Kathrin Dehli, Kristine Reithaug og Magnus Ystebø Wright.

Anne-Berit Herstad er seksjonssjef.

Se våre interne retningslinjer for mediehåndtering.

Kontaktinformasjon for pressehenvendelser

Oppdatert 17.06.20: For statistikk relatert til koronaviruset har vi laget denne samlesiden: nav.no/koronastatistikk. For øvrig statstikk og analyser, se tematisk inndeling på nav.no/kunnskap. Alle data og tall publiseres likt for alle ved angitt tidspunkt på nav.no. Se også nyhetssaker relatert til koronaviruset.

Pressevakten kan kontaktes på tlf. 40 00 31 44 (mottar ikke sms). Telefonen er betjent til kl. 21 på hverdager, kl. 12-19 på lørdager og kl. 12-21 på søndager.

Journalister kan også sende e-post til presse@nav.no (blir betjent i arbeidstiden på hverdager).

This service is for press enquiries only. Henvendelser fra andre enn journalister vil bli henvist til NAV Kontaktsenter og blir ikke behandlet av pressevakten. 

Lokal/regional presse kan ta direkte kontakt med NAV i sitt fylke

Mediehenvendelser om enkeltsaker

Vi kan kommentere enkeltsaker dersom vi blir fritatt fra taushetsplikten. Personen som har et forhold til NAV må selv gi NAV fritak fra taushetsplikten inne på Ditt NAV. Her er detaljert veiledning for hvordan man fritar NAV fra taushetsplikten (pdf).

Fritaket legges under den kategorien saken faller inn under. Journalisten må be vedkommende legge inn følgende tekst på Ditt NAV:  

Jeg bekrefter at jeg fritar NAV for taushetsplikten i forbindelse med (navn på media og journalist) sin omtale av min pågående sak hos NAV. Det innebærer at NAV kan kommentere saken og informere journalisten om saken. Fritaket gjelder fram til (sett inn dato). NAV kan ikke uttale seg om disse delene av min sak: (sett inn). Jeg bor i (kommune).

Vedkommende må fylle inn navn på media, journalist, tidsrom for fritak fra taushetsplikten, om det er deler de ikke ønsker at NAV skal uttale seg om, samt hvilken kommune de bor i.

Journalisten gir pressevakten en tilbakemelding når teksten er lagt inn. Ta kontakt på presse@nav.no eller telefon 40 00 31 44. 

Innsyn i administrative dokumenter

Du kan be om innsyn i Arbeids- og velferdsdirektoratets dokumenter, og for andre enheter i NAV. Les om offentlig journal

Logging av mediehenvendelser

Alle mediehenvendelser til Arbeids- og velferdsdirektoratet blir logget i datasystemet CIM. Dette gjør vi for å kunne følge opp og sørge for at du får svar på det du lurer på, samt å ha en oversikt over mediehenvendelser.

Vi skriver inn navn, oppdragsgiver, kontaktinformasjon og hva henvendelsen gjelder. Personopplysninger som e-post og telefonnummer er kun tilgjengelig for de som jobber med oppfølging av mediehenvendelser. Informasjonen som loggføres blir ikke benyttet til andre formål enn mediehåndtering. 

Hvis du ønsker innsyn i den informasjonen vi har logget om deg, ta kontakt på presse@nav.no eller telefon 40 00 31 44. Vi sletter opplysninger fra CIM etter 2 år. 

For mer informasjon, se personvernerklæringen for Arbeids- og velferdsetaten.

Følg oss på Twitter: @NAVnorge, @alderspensjon og @arbeidsmarkedet.

Se også kontaktinformasjon og oversikt over ledelsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.