Besøksadresse

Grønland 55, 3045 DRAMMEN

Epost

nav.arbeidslivssenter.vest-viken@nav.no

Telefon

55 55 33 36

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1583 , 3007 DRAMMEN

Kontornummer

0691