Besøksadresse

Strandvegen 38, 7713 STEINKJER

Epost

nav.arbeidslivssenter.trondelag@nav.no

Telefon

55 55 33 36

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2615 , 7734 STEINKJER

Organisasjonsnummer

984253060

Kontornummer

5772