Besøksadresse

C. J. Hambros plass 2D, 0164 OSLO

Epost

iakompetanse.oslo@nav.no

Telefon

40 76 69 01

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Mer informasjon om NAV Arbeidslivssenter Oslo

Arbeidsgivere som har spørsmål om lønnskompenasjonsordningen (lønn til permitterte), kan ringe NAV Oslos vakttelefon for arbeidsgivere på telefonnummer 407 66 901.

Postadresse

Postboks 326 Alnabru , 0614 OSLO

Kontornummer

0391