Besøksadresse

C. J. Hambros plass 2D, 0164 OSLO

Epost

iakompetanse.oslo@nav.no

Telefon

40 76 69 01

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Mer informasjon om NAV Arbeidslivssenter Oslo


NAV Oslo har opprettet en vakttelefon for arbeidsgivere i Oslo som trenger mer veiledning om permittering, enn informasjonen på nav.no. Virksomheter i Oslo som skal permittere kan ringe til NAV Arbeidslivssenter Oslos vakttelefon 407 66 901. Vakttelefonen er åpen mandag til fredag kl. 08.00-15.30.

Postadresse

Postboks 326 Alnabru, 0614 OSLO

Kontornummer

0391