Statistikk og presse

Vi hjelper media med spørsmål om NAV i Vestland og lokale tal, fakta, analysar og pressemeldingar på arbeids- og velferdsområdet.

Pressekontakt

Vi hjelper media med å finne lokale talspersonar, tal, analysar og andre fakta om tenestetilboda til NAV i fylket.

Pressemeldingar

Her finn du pressemeldingar frå NAV i Vestland.

Statistikk og analyse

Her finn du dei siste statistikkane frå Vestland for arbeidsmarknad, prognoser, sjukefråvær med meir.