Satsinger og aktiviteter

Her finn du informasjon om satsingsområde, aktivitetar og prosjekt i Vestland.

Publisert: 03.01.2019 | Sist endret: 20.05.2020

Inkluderingsdugnaden og NAV Vestland

Inkluderingsdugnaden er eit felles samfunnsoppdrag for å inkludere fleire i jobb. Arbeidsgivarar blir særleg oppfordra til å bidra inn i dugnaden saman med NAV.

Publisert: 23.09.2019 | Sist endret: 08.12.2020

#syktbrajobb

Prosjektet #syktbrajobb tilbyr individuell jobbstøtte til unge arbeidssøkarar under 35 år, som mottek uføretrygd og som har ynskje om å kome ut i ordinært løna arbeid.

Publisert: 09.04.2019 | Sist endret: 02.10.2020

Arbeid, psykisk helse og rus

NAV har en fleire tilbod og tiltak for å hjelpe personar med psykiske helseproblem og som slit i arbeidslivet. I alle fylke er det òg tilsett ein fylkeskoordinator for arbeid, psykisk helse og rus.

Publisert: 30.10.2018 | Sist endret: 11.12.2019

NAV-tilbod til statlege verksemder i Bergen

Treng du hjelp, eller har du spørsmål om rekruttering og inkludering? Ta kontakt med oss!

Publisert: 20.05.2020 | Sist endret: 02.10.2020