Lokal informasjon

NAV Arbeidslivssenter Vestfold og Telemark er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv.

Hva kan NAV Arbeidslivssenter hjelpe med?

NAV Arbeidslivssenter Vestfold og Telemark bistår virksomheter og bedrifter med råd for å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet.