De to deler Vest-Viken mellom seg geografisk og skal sitte i bransjeteamene som rigges i disse dager. Begge har erfaring fra NAV, i tillegg til lang ledererfaring fra stat, kommune og privat næringsliv.

Lang og bred kompetanse

Tonje Edland Formo har ansvar for avdelingen som dekker Asker, Bærum, Lier, Røyken og Hurum.

Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk helsearbeid og ledelse. Formo har 24 års erfaring som leder, blant annet fra sykehuset Buskerud, psykiatrisk avdeling og kommunehelsetjenesten i Nedre Eiker og Bergen. Hun har også lang fartstid i NAV, de siste 11 årene ved NAV Nedre Eiker.

- Jeg begynte i Aetat i 2008 og var med til Nedre Eiker og åpningen av NAV-kontoret der. Ved NAV Nedre Eiker har jeg hatt gleden av å jobbe med alle avdelinger og som nestleder. Tiden der har gitt meg god kjennskap til hele spekteret ved lokale NAV-kontor, sier Formo.

Jannike Strøm har ansvaret for avdelingen som dekker Svelvik, Drammen og resten av Buskerud.

Hun er utdannet sykepleier, har ulike videreutdanninger innen HR-ledelse og videreutdanning i veiledning, kommunikasjon og coaching. De siste 15 årene har Strøm jobbet med HR, organisasjonsutvikling og lederutvikling, mye i privat sektor innen olje og gass. Hun har blant annet vært salgssjef for medisinsk utstyr i et stort internasjonalt konsern.

- Jeg var faktisk en tur innom Arbeidslivssenteret for ti år siden fra 2007 til 2010, der jeg jobbet som rådgiver i Buskerud. Sånn sett føler jeg at jeg nå har kommet hjem, sier Jannike Strøm.

To avdelinger, men ett senter

NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken teller i dag cirka 35 ansatte.

- Vi skal jobbe som ett helhetlig senter. Det skal ikke spille noen rolle om du tilhører den ene eller den andre avdelingen. Våre tjenester er enhetlige, understreker Strøm.

De nye avdelingslederne skal ha den daglige driften i form av leveranser, mens avdelingsdirektør for Arbeidslivssenteret, Hanne Eek Jensen, ivaretar ledelse på et mer overordnet nivå.

Bedre oppfølging med ny modell

I disse dager utvikler Arbeidslivssenteret en ny arbeidsmodell og avdelingsledernes første oppgave blir å implementere den nye arbeidsmodellen. De ulike bransjeteamene vil stå klare i løpet av kort tid og skal gi bedre tilpasset rådgiving og bistand til virksomhetene.

- De bedriftene som faller inn under bransjene vil få spesifikk og skreddersydd hjelp av oss. Vi vil via bransjeteamene få økt kunnskap om hva som rører seg og hvilke utfordringer som ligger hos hver enkelt bransje, sier Formo.

Den nye IA-avtalen gjelder for hele arbeidslivet. Enhver virksomhet har anledning til å ta kontakt med Arbeidslivssenteret ved spørsmål om inkluderende arbeidsliv.

IA-avtalens målsetting er å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid, og lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær. Arbeidslivssenteret har lang erfaring, og bred kompetanse på dette feltet.