For å støtte opp under målene løftes forebyggende arbeidsmiljøarbeid og målrettet innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær frem som spesielle innsatsområder.

Oppdraget som er gitt oss i den nye IA-avtalen krever endring i struktur, leveranser, satsingsområder og prioritering av ressurser. Det er syv bransjer som skal prioriteres spesielt. Dette er sykehus, sykehjem, barnehager, næringsmiddelindustrien, leverandørindustrien - olje og gass, rutebuss og persontrafikk og bygg og anlegg.

Vi etablerer nå egne bransjeteam som skal bistå de prioriterte bransjene i helhet. Vi jobber kunnskapsbasert og legger til grunn at det er ulike faktorer i den enkelte bransje som må jobbes med for å skape effekt i det forebyggende arbeidet. Virksomheter som ønsker samarbeid og/eller bistand vil komme i kontakt med dedikerte rådgivere som har solid bransjekunnskap.

Vi har fått to kunnskapsrike og dyktige avdelingsledere på plass. Dette er Jannike Strøm og Tonje Edland Formo. De har, med lang fartstid fra både offentlig og privat sektor, masse å bidra med inn i den nye organisasjonen. Jeg er veldig glad for å få dem med på laget!

Å bygge opp et nytt senter er en utfordrende øvelse, men vi har hatt en god prosess preget av stort engasjement og vilje til å få til det beste for våre kunder. Hver enkelt medarbeider her på senteret besitter verdifull erfaring og kompetanse, og sammen utgjør vi et solid ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv. Ta kontakt med oss, - vi er klare til å bistå!

Vi ønsker alle våre bedriftskunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Hilsen avdelingsdirektør Hanne Eek Jensen