NAV Trøndelags bedriftsundersøkelse 2022: Økende rekrutteringsproblemer og mangel på kvalifisert arbeidskraft

  • Del på TwitterDel på Twitter
  • Del på FacebookDel på Facebook
  • Del på LinkedInDel på LinkedIn
NAV Trøndelags bedriftsundersøkelse for 2022 viser økt mangel på kvalifisert arbeidskraft og økende rekrutteringsproblem
NAV Trøndelags bedriftsundersøkelse for 2022 viser økt mangel på kvalifisert arbeidskraft og økende rekrutteringsproblem