Statistikk og analyse

NAV Trøndelag publiserer jevnlig statistikk og analyser på arbeids- og velferdsområdet.

Koronavirus – statistikk fra NAV Trøndelag

På denne siden finner du statistikk fra NAV Trøndelag. Her vil det komme daglig publisering av sykefraværstilfeller og søknader om dagpenger, og ukentlige publiseringer knyttet til helt arbeidsledige. Vi sender ut en pressemelding om ukestall over helt ledige hver tirsdag. Endringer kan forekomme.

Jevnt over fornøyde brukere

Trøndelags NAV-brukere opplever å bli møtt med respekt og har positiv erfaring med NAV-veilederne. Det er hovedinntrykket fra årets personbrukerundersøkelse.

Arbeidsmarkedet

Ved utgangen av hver måned offentliggjøres statistikk om arbeidsledigheten i Trøndelag. Tallene kommenteres i en egen pressemelding som offentliggjøres på samme tidspunkt.

Bedriftsundersøkelse

Vi gjennomfører en årlig utvalgsundersøkelse blant bedrifter i fylket. Undersøkelsen gir oss og omverdenen nyttig kunnskap om bedriftenes behov for arbeidskraft og kompetanse.