Trøndelagsmodellen - Skreddersydd veg til sikker jobb

Trøndelagsmodellen - et samarbeid mellom NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune