Satsinger og aktiviteter

Her finner du informasjon om satsingsområder, aktiviteter og prosjekter i Trøndelag.

Publisert: 25.01.2018 | Sist endret: 11.09.2020

Nye veier i NAV

For å bygge ut ny E6 i Trøndelag trengs det betydelig med arbeidskraft. NAV og Nye veier har derfor inngått et samarbeid om rekruttering, som gir muligheter for deg som ønsker jobb i bygg og anleggsbransjen.

Publisert: 11.09.2020 | Sist endret: 10.12.2020

Arbeid, psykisk helse og rus

NAV har en rekke tilbud og tiltak for å hjelpe personer med psykiske helseproblemer og som sliter i forhold til arbeidslivet. I alle fylker er det ansatt fylkeskoordinatorer for arbeid, psykisk helse og rus.

Publisert: 21.02.2014 | Sist endret: 10.10.2018

Senter for jobbmestring i Trøndelag

Dette er et tilbud til deg med angst og/eller depresjon, og som vil ha hjelp til å håndtere det i en jobbsammenheng. 

Publisert: 12.02.2014 | Sist endret: 16.12.2020

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Bedre sykefraværsoppfølging

Publisert: 10.10.2017 | Sist endret: 17.01.2018