Av de ledige er 737 i aldersgruppen 30-39 år, 396 mellom 25 og 29 år, og 424 fra 20-24 år. Samlet sett er det 59 færre ledige personer i disse aldersgruppene sammenlignet med januar 2019. 

Se hele pressemeldingen og finn statistikk under relatert informasjon til høyre