Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra NAV Troms og Finnmark.

Langtidsledige – felles utfordring for arbeidslivet i nord

Også i august ser vi et sterkt arbeidsmarked i Troms og Finnmark, med lav ledighet og et høyt antall utlyste stillinger. I en slik situasjon, som ser ut til å vedvare over tid, ønsker vi å styrke innsatsen overfor de langtidsledige.

Ledigheten stort sett uendret

I mai var ledigheten i Troms og Finnmark på henholdsvis 1,6 og 2,7 prosent. Tallet for Troms representerer en liten økning, mens Finnmark er uendret fra mai i fjor

Ledigheten noe opp i april

I april var ledigheten i Troms og Finnmark på henholdsvis 1,8 og 2,9 prosent. Tallet for Troms representerer en liten økning, mens Finnmark praktisk talt er uendret fra april i fjor.

Godt arbeidsmarked i nord

I mars var arbeidsledigheten i Troms og Finnmark på henholdsvis 1,8 og 2.9 prosent. Troms har nå landets nest laveste ledighet, mens Finnmark fortsatt ligger noe over landsgjennomsnittet.

Marginal økning i ledigheten i Troms og Finnmark

I februar var arbeidsledigheten i Troms og Finnmark på henholdsvis 1,8 og 3.0 prosent. Troms har nå landets laveste ledighet, og Finnmark ligger nest høyest med 3,0 prosent. Dette representerer en liten økning i ledigheten på 4,0 prosent for begge fylker sammenlignet med februar i fjor.

Stabil ledighet i Troms og Finnmark

Ved utgangen av januar er arbeidsledigheten i Troms og Finnmark på henholdsvis 2.0 og 3.0 prosent. Troms har landets nest laveste ledighet, men likevel en liten økning sammenlignet med januar i fjor. I Finnmark har ledigheten falt med 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Forventer økt sysselsetting i 2019

Ved utgangen av desember er 1,7 prosent av arbeidsstyrken i fylket registrert helt arbeidsledig. Det er en liten økning på 57 personer fra samme måned i fjor. Men NAV Troms forventer en økning i sysselsettingen for 2019.

Færre arbeidsledige i Finnmark i desember

1085 personer i Finnmark har ved utgangen av desember registrert seg som helt ledige arbeidssøkere. Det tilsvarer en ledighet på 2,7 prosent, en liten nedgang sammenlignet med samme periode i fjor.

Sykefraværet mest ned i Finnmark

Sykefraværet i Finnmark gikk i tredje kvartal ned med 7,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Størst sykefravær innen helse og sosialtjenester i Troms

Sykefraværet i Troms er størst innen helse- og sosialtjenester med 8,6 prosent. Det viser nye sykefraværstall for 1. kvartal 2018. Det representerer en oppgang på 5,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hver fjerde arbeidstaker i fylket er sysselsatt i helse og sosialsektoren.