Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra NAV Troms og Finnmark.

Publisert: 03.01.2019 | Sist endret: 17.12.2020

Ledigheten litt ned i reiseliv og transport i Troms og Finnmark

Publisert: 17.12.2020 | Sist endret: 17.12.2020

Ledigheten i Troms og Finnmark øker som en konsekvens av flere permitteringer- mange unge ledige i fylket vårt

Ved utgangen av november er det 3 800 helt ledige og 2818 delvis ledige i Troms og Finnmark, noe som gir en ledighet på henholdsvis 2,9 prosent og 2,2 prosent, totalt 5,1 prosent. Andelen helt ledige har gått fra 2,7 prosent til 2,9 prosent den siste måneden. Andelen langtidsledige i fylket, altså de som har vært ledige i mer enn 26 uker, er nå på 50,3 prosent mot 41,8 prosent på samme tid i fjor. Situasjonen i Troms og Finnmark er fortsatt bedre enn i landet for øvrig hvor 3,9 prosent er helt ledige og 2,6 prosent er delvis ledige.

Publisert: 27.11.2020 | Sist endret: 27.11.2020

Ledighet fortsetter nedover i Troms og Finnmark

Andelen helt og delvis ledige er for første gang siden midten av mars under 9 prosent i Troms og Finnmark. Ferske ledighetstall per 16. juni viser at det nå er til sammen 8,9 % helt eller delvis ledige i fylket. Til sammenlikning er det totalt 10,4 prosent helt og delvis ledige i Norge.

Publisert: 16.06.2020 | Sist endret: 16.06.2020

Markant økning i sykefraværet i Troms og Finnmark

Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal i år er på 6,8 prosent i Troms og Finnmark. Sammenlignet med 1. kvartal i fjor har det legemeldte sykefraværet økt med 12,5 prosent og fylket har nå blant landets høyeste sykefravær. Det legemeldte sykefraværet i Norge er til sammenlikning på 6,1 prosent som tilsvarer en økning på 11,4 prosent sammenliknet med 1. kvartal i fjor.

Publisert: 10.06.2020 | Sist endret: 10.06.2020

Ledigheten fortsetter nedover i Troms og Finnmark – 3710 færre helt ledige siste måned

Ved utgangen av mai er det nå 7 577 helt ledige i Troms og Finnmark, som gir en ledighet på 5,8 %. Ledigheten har dermed sunket med 33 % siden april måned. Det er i tillegg 6 056 delvis ledige, noe som utgjør 4,6 % av arbeidsstyrken. Tall for landet totalt er 6.4% helt ledige og 5,7% delvis ledige.  -Det er gledelig å se at så mange vender tilbake til jobb, og at verdiskapingen i fylket er i ferd med å sette fart igjen, sier Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark.

Publisert: 29.05.2020 | Sist endret: 29.05.2020

800 færre helt ledige i Troms og Finnmark sist uke 

Per 19. mai var det registrert 8298 helt ledige i Troms og Finnmark, noe som utgjør 6,4 % av arbeidsstyrken mot 7,0 % for ei uke siden. Det er i tillegg 6097 delvis ledige, noe som utgjør 4,7 % av arbeidsstyrken.

Publisert: 19.05.2020 | Sist endret: 19.05.2020

Arbeidsmarkedet i Troms og Finnmark viser gradvis tegn til bedring

Det ukentlige ledighetstallet viser en viss bedring i arbeidsmarkedet i fylket. Det er flere som er delvis ledige, og færre er helt ledige. Av alle arbeidssøkere i Troms og Finnmark (helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak) estimerer NAV at 9855 personer er permitterte. Dette utgjør 8% av arbeidsstyrken i fylket. 

Publisert: 12.05.2020 | Sist endret: 12.05.2020

12 600 færre arbeidssøkere siste uke i Norge

Tirsdag 5. mai var 408 400 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det er 12 600 færre enn for en uke siden.

Publisert: 05.05.2020 | Sist endret: 05.05.2020

Svak nedgang i ledigheten i Troms og Finnmark

Per 21. april var 12 090 personer registrert som helt ledige, og 5237 delvis ledige i Troms og Finnmark. Det er en liten nedgang i helt ledige (-131 personer) og i delvis ledige (- 37 personer). 

Publisert: 21.04.2020 | Sist endret: 21.04.2020

NAV utbetalte 1,25 milliarder kroner hver dag i 2019

I 2019 betalte NAV ut 447 milliarder kroner til personer bosatt i Norge. Alderspensjon utgjør halvparten av beløpet.

Publisert: 21.04.2020 | Sist endret: 21.04.2020

Ledigheten er fortsatt økende i nord, men mange ledige er delvis i jobb  

Antall helt arbeidsledige i Troms og Finnmark er redusert fra 12 604 til 12 221 personer siste uke. Samtidig har antall delvis ledige gått opp fra 4 138 til 5 274.  Bildet av arbeidsmarkedet under koronasituasjonen er dermed noe mer nyansert. De helt ledige utgjør nå 9,4 prosent av arbeidsstyrken, mens de som er delvis ledige utgjør 4,0 prosent.

Publisert: 07.04.2020 | Sist endret: 07.04.2020

Mer enn 12.000 helt ledige i Troms og Finnmark

Ved utgangen av mars var 12 604 personer registrert som helt ledige i Troms og Finnmark. Ledigheten er 9.6 % i fylket, men i de største byene er ledigheten høyere. Til sammenligning er arbeidsledigheten på landsbasis 10,7 prosent. Nær 9 av 10 arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

Publisert: 03.04.2020 | Sist endret: 03.04.2020

Fortsatt økt permittering i nord - noen næringer er mer rammet enn andre

Antall permitterte på grunn av koronasituasjonen øker fortsatt jevnt i Troms og Finnmark, til nå har 11 165 personer søkt om dagpenger under permittering. De mest berørte næringene er overnattings- og serveringsvirksomhet, varehandel samt bygg- og anleggsvirksomhet. 52 % av arbeidstakerne i overnattings- og serveringsvirksomhet er nå permittert.

Publisert: 01.04.2020 | Sist endret: 01.04.2020

Over 12.000 helt ledige i Troms og Finnmark, 291.000 på landsbasis 

Troms og Finnmark hadde 12209 helt ledige, som utgjør 9,3 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 24.03.2020 | Sist endret: 24.03.2020

Vanskelige tider for innbyggere og bedrifter i fylket vårt

Det er fortsatt stor pågang av nye dagpengesøknader fra permitterte i Troms og Finnmark. NAV jobber med å iverksette nye tiltak vedtatt i Stortinget

Publisert: 20.03.2020 | Sist endret: 23.03.2020

Sykefraværet øker noe i Troms og Finnmark

Både i Troms og Finnmark økte sykefraværet, viser tallene for 4.kvartal 2019.

Publisert: 11.03.2020 | Sist endret: 11.03.2020

Nedgangen i ledighet fortsetter i Troms og Finnmark

2857 mennesker i Troms og Finnmark var registrert som helt ledige i januar og den samlede ledigheten i fylket er på 2,2 prosent – under landsgjennomsnittet.

Publisert: 31.01.2020 | Sist endret: 31.01.2020

Fortsatt nedgang i ledigheten i Troms og Finnmark

Færre arbeidssøkere på tiltak

Publisert: 29.11.2019 | Sist endret: 29.11.2019

Antall uføretrygdede i Troms og Finnmark øker

Antallet uføretrygdede i Troms og Finnmark er økende, viser tall for 3.kvartal per 30.september.

Publisert: 08.11.2019 | Sist endret: 08.11.2019

Finnmark under 1000 ledige – lavest nivå siden 1995

Finnmark hadde 975 helt ledige i oktober.

Publisert: 01.11.2019 | Sist endret: 01.11.2019

Stort kompetansebehov i sterkt arbeidsmarked

Vi har fortsatt et meget sterkt arbeidsmarked i Troms og Finnmark, med lav ledighet og et høyt antall utlyste stillinger.

Publisert: 27.09.2019 | Sist endret: 27.09.2019

Langtidsledige – felles utfordring for arbeidslivet i nord

Også i august ser vi et sterkt arbeidsmarked i Troms og Finnmark, med lav ledighet og et høyt antall utlyste stillinger. I en slik situasjon, som ser ut til å vedvare over tid, ønsker vi å styrke innsatsen overfor de langtidsledige.

Publisert: 30.08.2019 | Sist endret: 30.08.2019

Troms og Finnmark «midt på treet» i andel uføretrygdede

Troms og Finnmark har per juni 17251 mottakere av uføretrygd. Det tilsvarer 11 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år i fylkene. Dette er en økning på 3,8 prosent i forhold til fjoråret.

Publisert: 27.08.2019 | Sist endret: 27.08.2019

Ledigheten i Troms og Finnmark er uendret og behovet for arbeidskraft økende

Arbeidsledigheten i Troms og Finnmark er ved utgangen av juni på henholdsvis 1,6 og 2,6 prosent. Dette er relativt stabilt sammenlignet med samme periode i fjor.

Publisert: 28.06.2019 | Sist endret: 28.06.2019

Ledigheten stort sett uendret

I mai var ledigheten i Troms og Finnmark på henholdsvis 1,6 og 2,7 prosent. Tallet for Troms representerer en liten økning, mens Finnmark er uendret fra mai i fjor

Publisert: 30.05.2019 | Sist endret: 30.05.2019

Ledigheten noe opp i april

I april var ledigheten i Troms og Finnmark på henholdsvis 1,8 og 2,9 prosent. Tallet for Troms representerer en liten økning, mens Finnmark praktisk talt er uendret fra april i fjor.

Publisert: 03.05.2019 | Sist endret: 02.10.2020

Godt arbeidsmarked i nord

I mars var arbeidsledigheten i Troms og Finnmark på henholdsvis 1,8 og 2.9 prosent. Troms har nå landets nest laveste ledighet, mens Finnmark fortsatt ligger noe over landsgjennomsnittet.

Publisert: 29.03.2019 | Sist endret: 29.03.2019

Sykefravær for 3,7 milliarder kroner i Troms og Finnmark i fjor

Det legemeldte sykefraværet i Troms og Finnmark var på henholdsvis 5,6 og 5,8 prosent i 4.kvartal 2018.

Publisert: 20.03.2019 | Sist endret: 02.10.2020

Stabil ledighet i Troms og Finnmark

Ved utgangen av januar er arbeidsledigheten i Troms og Finnmark på henholdsvis 2.0 og 3.0 prosent. Troms har landets nest laveste ledighet, men likevel en liten økning sammenlignet med januar i fjor. I Finnmark har ledigheten falt med 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Publisert: 01.02.2019 | Sist endret: 01.02.2019

Færre arbeidsledige i Finnmark i desember

1085 personer i Finnmark har ved utgangen av desember registrert seg som helt ledige arbeidssøkere. Det tilsvarer en ledighet på 2,7 prosent, en liten nedgang sammenlignet med samme periode i fjor.

Publisert: 21.12.2018 | Sist endret: 21.12.2018

Sykefraværet mest ned i Finnmark

Sykefraværet i Finnmark gikk i tredje kvartal ned med 7,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Publisert: 13.12.2018 | Sist endret: 13.12.2018

Størst sykefravær innen helse og sosialtjenester i Troms

Sykefraværet i Troms er størst innen helse- og sosialtjenester med 8,6 prosent. Det viser nye sykefraværstall for 1. kvartal 2018. Det representerer en oppgang på 5,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hver fjerde arbeidstaker i fylket er sysselsatt i helse og sosialsektoren.

Publisert: 13.12.2018 | Sist endret: 21.02.2019