Les meir om dagpengar og etablering av eigen verksemd 

Skape har ei oversikt over kven du kan ta kontakt med for å få ei næringsfagleg vurdering. Skape er eit partnarskap mellom statlege myndigheiter som innovasjon Norge, NAV, fylkesmannen, kommunane i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune.