Rekruttering

  • Rekruttere kandidater lokalt, regionalt og nasjonalt til ulike bransjer
  • Avklare aktuelle kandidater
  • Inngå samarbeidsavtale med virksomheten/bedriften din
  • Hjelpe arbeidsgivere med å rekruttere arbeidskraft fra Europa, forutsatt at det ikke finnes kvalifisert arbeidskraft i Norge