NAV-kontor

Rekrutteringskontakt

 Telefon

NAV Eiganes og Tasta

Eirik Jonasson

41 22 59 19

NAV Eigersund-Bjerkreim

Eli Ann Bertelsen Fardal

Rune Espeland

40 48 96 74

41 29 30 53

NAV Gjesdal

Ingrid Valde

90 13 02 05

NAV Haugesund-Utsira

Marith Årthun 

Elias Jøsang Kerchaoui

41 28 87 24

41 28 33 76

NAV Hillevåg og Hinna

Torben Dyhr-Nielsen

Siv Christophersen

99 03 99 55

41 28 07 81

NAV Hjelmeland

May Britt Sjursen

41 28 07 06

NAV Hundvåg og Storhaug

Sahar Snell

99 28 48 98

NAV Hå

Renate Nodland

41 30 02 89

NAV Karmøy

Heidi Kjærland

Anne Britt Gjøsæter

48 09 19 11

40 62 11 79

NAV Klepp-Time

Håvard Barane 

45 39 34 12

NAV Lund

Maria Steinsdatter Eike

41 29 08 13

NAV Madla

Odd Roar Mobæk

Thore Gudbrandsen

90 50 47 40

93 65 90 82

NAV Randaberg-Kvitsøy

Arne Røvær Staveland   

41 28 59 27 

NAV Rennesøy og Finnøy

Lin Veronica Jacobsen

Eline Halsne

41 28 78 95

92 48 63 10

NAV Sandnes

Therese Ravndal

92 42 77 54

NAV Sauda

Jorun Irene Kirkevold  

40 62 95 67

NAV Sokndal

Jørgen Orlin

47 70 11 80

NAV Sola

Laila Bergo  

90 25 23 28

NAV Strand

Andreas Rossavik Frantzen

90 10 01 99

NAV Suldal

Barbro Ccoscco Werdal

41 27 96 91

NAV Tysvær

Kjersti Tveito Veim 

41 28 32 64

NAV Vindafjord

Martin Munthe 41 28 62 83

Marknadsteama i Rogaland

Rogaland sine marknadsteam tilbyr eit bredt spekter av individuelt tilpassa tenester til deg som arbeidsgjevar når du skal rekruttera.

 

Arbeidsgjevartelefonen

Lurer du på noko anna enn rekruttering eller inkludering kan du ringe arbeidsgjevartelefonen på 55 55 33 36.