NAV-kontor

Rekrutteringskontakt

 Telefon

NAV Eiganes og Tasta

Geir Sandvoll Andersen

Eirik Jonasson

992 95 080

412 25 919

NAV Eigersund-Bjerkreim

Eli Ann Bertelsen Fardal

404 89 674

NAV Gjesdal

Ingrid Valde

901 30 205

NAV Haugesund-Utsira

Marith Årthun 

Elias Jøsang Kerchaoui

412 88 724

412 83 376

NAV Hillevåg og Hinna

Torben Dyhr-Nielsen

Siv Christophersen

901 02 799

412 80 781

NAV Hjelmeland

May Britt Sjursen

412 80 706

NAV Hundvåg og Storhaug

Frode Torp Bjørdal

990 04 985

NAV Hå

Renate Nodland

413 00 289

NAV Karmøy

Heidi Kjærland

Anne Britt Gjøsæter

480 91 911

406 21 179

NAV Klepp-Time

Håvard Barane  

Tommy Thidesen

453 93 412

908 21 472

NAV Lund

Maria Steinsdatter Eike

412 90 813

NAV Madla

Odd Roar Mobæk

Thore Gudbrandsen

905 04 740

936 59 082

NAV Randaberg-Kvitsøy

Arne Røvær Staveland   

412 85 927 

NAV Rennesøy og Finnøy

Lin Veronica Jacobsen

Eline Halsne

412 87 895

924 86 310

NAV Sandnes

Therese Ravndal

Christian Hansen

412 88 216

907 64 392

NAV Sauda

Jorun Irene Kirkevold  

406 29 567

NAV Sokndal

Jørgen Orlin

477 01 180

NAV Sola

Laila Bergo  

902 52 328

NAV Strand

Andreas Rossavik Frantzen

901 00 199

NAV Suldal

Barbro Ccoscco Werdal

412 79 691

NAV Tysvær

Kjersti Tveito Veim 

412 83 264

NAV Vindafjord

Martin Munthe 412 86 283

Marknadsteama i Rogaland

Rogaland sine marknadsteam tilbyr eit bredt spekter av individuelt tilpassa tenester til deg som arbeidsgjevar når du skal rekruttera.

 

Arbeidsgjevartelefonen

Lurer du på noko anna enn rekruttering eller inkludering kan du ringe arbeidsgjevartelefonen på 55 55 33 36.