Rekruttere fra EU/EØS og Sveits

  • publisere ledige stillinger på NAVs nettside arbeidsplassen.no, på eures.europa.eu eller gjennom EURES-samarbeidet.
  • følge opp stillinger i Norge og i EU/EØS-landene og Sveits.
  • informere deg om publiseringskanaler som fagblader og aviser.
  • gi råd om hvordan du former stillingsannonsen.
  • arrangere jobbmesser og tilrettelegge spesielt for bedriften din hvis du har større rekrutteringsbehov.
  • arbeidsvilkår (Arbeidstilsynet)
  • registreringsordningen (UDI)
  • skattekort, D-nummer og flyttemelding til folkeregisteret (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere - SUA)