Rekruttere fra EU/EØS og Sveits

Finner du ikke kvalifiserte arbeidssøkere i Norge, kan NAV hjelpe deg med å rekruttere arbeidskraft fra EU/EØS-landene og Sveits gjennom EURES-samarbeidet.

Ønsker du hjelp til å rekruttere fra EU/EØS-landene og Sveits, kontakt NAVs arbeidsgivertelefon på 55 55 33 36 tastevalg 1 + 3. Du kan også chatte med oss hver fredag mellom kl. 10-13 på den europeiske jobbmobilitetsportalen, eller sende en e-post til eures@nav.no.

Vi ønsker din tilbakemelding

EU-kommisjonen som har laget en undersøkelse for alle 32 land som deltar i EURES-samarbeidet. Hensikten er å få mer innsikt i hvordan EURES-tjenestene fungerer. Har du brukt NAVs EURES-tjenester i rekruttering av arbeidskraft fra et annet EU/EØS-land og Sveits? Da ønsker vi din tilbakemelding! 

Her finner EU-kommisjonens brukerundersøkelse om bruk av EURES-tjenestene, EURES sine hjemmesider. 

NAV kan

  • publisere ledige stillinger på NAVs nettside arbeidsplassen.no, på eures.europa.eu eller gjennom EURES-samarbeidet.
  • følge opp stillinger i Norge og i EU/EØS-landene og Sveits.
  • informere deg om publiseringskanaler som fagblader og aviser.
  • gi råd om hvordan du former stillingsannonsen.
  • arrangere jobbmesser og tilrettelegge spesielt for bedriften din hvis du har større rekrutteringsbehov.

Meld deg på jobbmesse

Du kan selv melde deg på jobbmesser i regi av EURES som arrangeres på ulike steder i Europa, og digitale messer på nett.

Like ansettelsesvilkår

Arbeidstakere fra andre EU/EØS-land og Sveits har samme ansettelsesvilkår som norske arbeidstakere.

På workinnorway.no kan du lese om 

  • arbeidsvilkår (Arbeidstilsynet)
  • registreringsordningen (UDI)
  • skattekort, D-nummer og flyttemelding til folkeregisteret (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere - SUA)

Rekruttere fra Norge

Hvis du er en utenlandsk arbeidsgiver som ønsker hjelp til å rekruttere medarbeidere fra Norge, skal du ta kontakt med den offentlige arbeidsformidlingen (EURES) i hjemlandet ditt.

EURES – jobbmobilitet i Europa

EURES er et samarbeid mellom EU-kommisjonen og EU/EØS-landene og Sveits. Samarbeidet skal fremme fri mobilitet innenfor EU-/EØS-området og Sveits. I Norge ligger EURES i NAV. Les mer på Den Europeiske jobbmobilitetsportalen.

---------------------

Se video om hvordan arbeidssøkere og arbeidsgivere kan søke etter stillinger og kandidater på Europas største jobbmatcheportal, Den Europeiske Jobbmobilitetsportalen (EURES-portalen).