Samarbeidsavtale om utvikling og drift av NAV-kontor

Sentral samarbeidsavtale gjelder utvikling og drift av NAV-kontor.

Samarbeid mellom utdannings- og arbeids- og velferdsmyndighetene i Oslo

Avtalen er inngått mellom Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester og NAV Oslo. Samarbeidet skal bidra til at voksne som har behov for oppfølging og/eller opplæring fra NAV-kontorene og Oslo Voksenopplæring får et godt tilpasset tilbud.

Oslostandard for samarbeid om gjennomføring av videregående opplæring

Oslostandarden for samarbeid om gjennomføring av videregående opplæring er en avtale for samarbeidet mellom skolene, bydelene og de lokale NAV-kontorene i Oslo, Oslo kommune og NAV Oslo.

Hensikten er å sikre et godt samarbeid om oppfølging av ungdom mellom 15 - 21 år som er helt uten opplæring eller arbeid, eller står i fare for å falle ut av videregående opplæring. Samarbeidet er formalisert gjennom avtalen «Oslostandard for samarbeid om gjennomføring av videregående opplæring».