I landet sett under ett er antall helt ledige på 66 337 personer i juli. Dette er en nedgang på 6,0 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av juli tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

- Nordland har fjerde laveste ledighet av alle fylkene. Den lave ledigheten er med på å forsterke virksomhetenes utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft, sier avdelingsdirektør i NAV Petter Bugge Richardsen. - Samtidig har vi en gruppe som står lenger fra arbeidsmarkedet og dagens situasjon gir disse større mulighet for å komme i jobb. NAV prioriterer samarbeid med arbeidsgiverne for å få flere inkludert i arbeidslivet. 

 

Ny jobb eller rekruttere?

I mai lanserte NAV Arbeidsplassen.no, en nettside som gir bedre mulighet for jobbsøkere å orientere seg i arbeidsmarkedet, samt for arbeidsgivere å finne aktuelle jobbsøkere. Her finner du din neste jobb eller din neste medarbeider.

 

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (322), butikk- og salgsarbeid (266) og bygg og anlegg (220).

 

Størst økning i antall ledige fra juli i fjor finner vi innenfor butikk- og salgsarbeid, som har 31 flere helt ledige, en økning på 13 prosent.

 

Kjønn og ledighet

I juli er det totalt 1 065 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,8. Dette er 26 færre personer enn i fjor. Det er totalt 1 294 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,0. Det er en nedgang på 102 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

 

Alder og ledighet

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 2,9 prosent og 30-39 år med 2,7 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,5 prosent.

 

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i juli på 553 personer. Det er en økning på 27 personer fra i fjor på samme tid.

 

Denne måneden er det registrert 1 806 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 155 færre personer enn i samme måned i fjor.

 

26 kommuner med 2,0 prosent eller lavere

Laveste ledighet ved utgangen av juli finner vi i kommunene Vevelstad, Hattfjelldal og Dønna. Hele 26 av fylkets kommuner har ledighet på 2,0 prosent eller lavere.

Høyest ledighet finner vi i Værøy kommune med 7,4 prosent.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,5 prosent, Rana 1,9 prosent, Narvik 2,1 og Vefsn 1,2 prosent.

Her kan du se oversikt over antall helt ledige og ledige i prosent av arbeidsstyrken for alle kommuner i Nordland.  

 

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 402 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i juli. Dette er 54 færre enn på samme tid i fjor. Det er 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Nordland som er på et arbeidsmarkedstiltak.

 

Permitterte

Ved utgangen av juli er det totalt 88 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 107 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

 

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 121 registrerte ledige stillinger i Nordland i juli. Dette er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med juli i fjor. Vi finner flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 242 stillinger utgjør dette 21,6 prosent av alle utlyste stillinger. Deretter følger butikk- og salgsarbeid med 156 utlyste stillinger i juli.

 

Mer informasjon på nav.no.

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Avdelingsdirektør Petter Bugge Richardsen – tlf. 975 68 776

 

Arbeidsmarkedet i Nordland juli 2019

2019-7 Nærhet til arb.marked