EURES-tenesten i NAV Møre og Romsdal

Vi hjelper arbeidsgivarane i fylket med rekruttering innanfor EU/EØS-landa og Sveits. Er du arbeidssøkjar som ønskjer jobb i dette området, kan du få råd og rettleiing i jobbsøkarprosessen.

Les meir om tenestene våre til

Kontakt EURES-tenesten i NAV for meir informasjon om tenestene våre.