Pressevakt sommerferien

Pressevakt sommeren 2020

Kontaktpersoner media NAV Innlandet:

Kommunikasjonsdirektør: Unni Dalsegg Mobil: 997 36 011 E- post: unni.dalsegg@nav.no

Kommunikasjonsrådgiver: Vivian Andersen Mobil: 905 35 072 E- post: vivian.andersen@nav.no

Fylkesdirektør: Hans Petter Emilsen (fungerende) Mobil: 991 69 242 E-post: hans.petter.emilsen@nav.no

Har du spørsmål om nasjonale forhold må du ringe pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet, på telefon 40 00 31 44.

Vi kan kommentere enkeltsaker dersom brukeren selv fritar NAV fra taushetsplikten.