Kommunikasjonsdirektør:
Unni Dalsegg
Mobil: 997 36 011
E- post: unni.dalsegg@nav.no

Kommunikasjonsrådgiver:
Vivian Andersen
Mobil: 905 35 072
E- post: vivian.andersen@nav.no

Fylkesdirektør:
Hans Petter Emilsen (fungerende)
Mobil: 991 69 242
E-post: hans.petter.emilsen@nav.no

Har du spørsmål om nasjonale forhold må du ringe pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet, på telefon 40 00 31 44.

Vi kan kommentere enkeltsaker dersom brukeren selv fritar NAV fra taushetsplikten.