Se oversikt over rekrutteringskontakter.

Vi har egne rekrutteringskontakter som bistår din bedrift med å finne kompetansen dere har behov for. Vi kjenner til lokale forhold og kan gi individuelt tilpassede tjenester, alle kostnadsfrie. Vi  

  • kan bistå deg med å rekruttere kandidater lokalt, regionalt og nasjonalt til ulike bransjer
  • avklarer aktuelle kandidater
  • kan inngå samarbeidsavtale med din virksomhet/bedrift
  • kan bistå med å rekruttere arbeidskraft fra Europa, når det ikke er kvalifisert arbeidskraft i Norge. 

Vi arrangerer jobbmesser og kan tilrettelegge spesielt for din bedrift hvis du har større rekrutteringsbehov. 

Dette kan du gjøre selv

På nav.no kan du lyse ut stillinger og søke etter kandidater.

Tilskudd, arbeidstrening og tilrettelegging  

NAV har tilskudd, arbeidstrening og tilrettelegging som kan være aktuelt hvis du har ansatte som kan stå i fare for å falle ut av arbeidslivet, eller du vil gi nye arbeidssøkere en sjanse til å komme i jobb. Her kan NAV bidra med for eksempel kompensasjon av lønn og hjelp til å tilrettelegge arbeidsplassen. For mer informasjon se veiviser for inkludering