Hjelpemidler i dagliglivet

  • Funksjonsevnen må være nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.
  • Funksjonsevnen må være både vesentlig og varig nedsatt.
  • Stønaden må være både nødvendig og hensiktsmessig for at funksjonsevnen skal bedres.