For å få vurdert om du treng hjelpemiddel, må du kontakte synskontakt eller synspedagog i din heimkommune. Dersom du er busett i tidlegare Hordaland fylke, kan du kontakte Syns- og audiopedagogisk teneste (SAPT).

Her finn du kontaktinformasjon for Syns- og audiopedagogisk teneste.

Briller som teknisk hjelpemiddel

Det er ikkje lenger mogleg å byte briller på grunnlag av tidlegare vedtak frå NAV Hjelpemiddelsentral Vestland i Bergen.

Les om briller som teknisk hjelpemiddel.

Filterbriller frå folketrygda

Personar med unormalt sterk grad av ømfintlegheit for lys eller sterkt nedsett kontrastsyn, kan få stønad til filterbriller eller filterkontaktlinser frå folketrygda.

Les om filterbriller frå folketrygda.

Kontaktlinser som teknisk hjelpemiddel

Personar med bestemte augetilstandar eller alvorleg sjukdom/liding som går utover synet, kan få støtte til kontaktlinser.

Les om kontaktlinser som teknisk hjelpemiddel.

Stønad til tilpassing av kontaktlinser frå folketrygda

Personar med funksjonsnedsetting kan ha rett på stønad til meirutgifter dei har i samband med tilpassing av kontaktlinser frå folketrygda.

Les om stønad til tilpassing av kontaktlinser frå folketrygda.